Regulamin

 

I WARUNKI OGÓLNE 

 

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.rycerskisklep.pl jest firma:
153 w sieci Paweł Lutoborska
ul. II Poprzeczna 6,
04-604 Warszawa,
tel: 501 176 874,
NIP: 118-087-73-07,
REGON: 015724321.
 

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 

1.2. Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 

 

1.3. W sklepie www.rycerskisklep.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.  

 

1.4. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.  

 

1.5. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu. 

  

 

II PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

2.1. Zamówienie można złożyć:  

 • poprzez zamówienie złożone na stronie www.rycerskisklep.pl  
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 501 176 874  
 • w inny, uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a rycerskisklep.pl, sposób 

 

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.  

 

2.3. Minimalne wartości zamówień realizowanych przez rycerskisklep.pl, w zależności od formy dostawy, są określone w zakładce „płatności i dostawy”.  

 

2.4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.  

 

2.5. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:  

 • list priorytetowy Poczty Polskiej;  
 • firma kurierska;  
 • odbiór osobisty; 
 • paczkomaty;  
 • inny preferowany przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z rycerskisklep.pl.  

Szczegóły dostępne w zakładce płatności i dostawy”.  

 

2.6. Możliwe formy płatności:  

 • za pobraniem;  
 • przelewem na konto bankowe;  
 • kartą kredytową lub e-przelewem poprzez serwis PayU lub PayPal;  

 

2.7. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.  

 

2.8. Przesyłka jest wysyłana w ciągu 24-48 godzin od złożenia zamówienia za wyjątkiem sobót i niedziel, z wyjątkiem zamówień na produkty o zdefiniowanym dłuższym czasie realizacji (podanym przy opisie produktu). 

 

2.9. Sklep rycerskisklep.pl ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad („rzeczy bez wad“). 

 

2.10. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami  regulamin sprzedaży.

Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

 

III ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

3.1. Informacje ogólne

 

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.rycerskisklep.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: 153 w sieci Aleksandra Lutoborska, ul. II Poprzeczna 6, 04-604 Warszawa lub mailowo na adres sklep@rycerskisklep.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w stopce w menu Informacje.

 

3.2. Termin:

 

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 

3.3. Zwrot świadczeń:

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co  strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Rycerskisklep.pl, ul. II Poprzeczna 6, 04-604 Warszawa.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez 153 w sieci Aleksandra Lutoborska świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

 

IV REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

4.1. 153 w sieci Aleksandra Lutoborska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie

 

4.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rycerskisklep.pl. 153 w sieci Aleksandra Lutoborsk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 153 w sieci Aleksandra Lutoborska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22  [1]  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

 

5.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 153 w sieci Aleksandra Lutoborska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22  [1]  Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 153 w sieci Aleksandra Lutoborska.  

 

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel